Výstupy na Piz Bernina (4.049 m)1. Normálka od chaty Diavolezza2. Závěrečný úsek od chaty Marco Rosa3. Jak vidno, přes ledovec existuje spousta zkratek, ale ne bez nebezpečí4. Biancograt a Piz Scerscen s chatou Tschierva5. Skalisko za sedlem Fuorcla Prievlusa6. Slavný hřeben7. Tuhnoucí terén za Piz Bianco přes štěrbinu Berninascharte8. Sestup z vrcholu po hřebeni Spalla k chatě Marco Rosa9. Italská trasa vede zajištěnými skalami napravo od širokého sněhového žlabu.


1. JV hřeben (Spallagrat) Obtížnost:   PD+ 
  Parametry: z chaty Marco Rosa 450 m; 2:00-2:30 hod., sestup 1:30-1:45 hod.
z chaty Marinelli 1.300 m; 5:30-6:30 hod.
z chaty Boval 1.650 m; 7:00-9:00 hod.
z chaty Diavolezza 1.200 m; 6:00-8:00 hod.
  Prvovýstup: 23.6.1866

Z chaty Diavolezza sestoupíme na ledovec Pers a přes něj dojdeme k hřebeni Fortezza. Nejprve po firnu a poté i skalnatým hřebenem se dostaneme až na terasu Bellavista. Podél tří vrcholů Bellavisty projdeme už čistě ledovcovým terénem k sedlu Crest 'Aguzza pod stejnojmenným výrazným vrcholem. Nedaleko se nachází chata Marco Rosa. Kolem ní se dostaneme snadným terénem k hřebeni. Po skalnatém rameni (v těžších místech jsou natažena fixní lana) vystoupíme na vrcholek La Spalla (4.020 m) a dále po vzdušném sněhovém hřebeni na vrchol.

Výchozím místem může být i chata Boval. Od ní vede 'directissima' přes minové pole ledovcových trhlin zvané Labyrinth až k sedlu Crest 'Aguzza. Tato dříve používaná trasa je dnes považována za zbytečně nebezpečnou a proto se volí různé obchvaty vlevo k hřebeni Fortezza nebo rovnou napojení na trasu od chaty Dialvolezza.

Sestupujeme po stejné trase k chatě Marco Rosa.

2. Biancograt Obtížnost:   AD 
  Parametry: z chaty Tchierva 1.470 m; 6:30-8:00 hod., sestup 5:30-6:00 hod., většinou se však využívá trasa č. 1
  Prvovýstup: 12.8.1878

Tato trasa je jednou z nejslavnějších v Alpách. Vede od chaty Tschierva. Nejprve se vydáme po cestě doleva nahoru ke skalám (rozcestník nad chatou). Přelezeme krátký skalní úsek zajištěný řetězy a kramlemi. Dále pokračujeme vyšlapanou cestu traverzem kolem JV svahů k ledovci. Pod sedlem Fuorcla Prievlusa máme na výběr. Buď zamíříme doprava strmým ledovcem nebo doleva na skály zajištěné řetězy. Na sedle je dobré sdělat mačky, následuje poměrně dlouhý úsek ve skále. Úvodní věž se oblézá zprava (místy III a místy nýty). Dále pokračujeme lezením po hřebeni většinou po vlastním jištění. Neuhýbáme doleva a držíme se hřebene. Z jeho poslední části se slaňuje na ledovec k Biancogratu.

Sněhový hřeben je poměrně dlouhý, místy strmý a exponovaný. Vyvede nás až na Piz Bianco (3.995 m). Tady terén tuhne, exponovaným skalnatě-mixovým hřebenem je potřeba přejít štěrbinu Berninascharte a vylézt na vrchol. Jištění je zde pomálu, ale na dvou výrazných věžičkách najdeme slaňáky. Poslední úsek je strmý a mixový, opět bez jištění. Není ale tak obtížný, jak se zdá z čelního pohledu.

Sestup po stejné trase není vhodnou variantou. Vhodnější je využít chatu Marco Rosa na italské straně. Ani sestup k ní není zadarmo, vede exponovaným sněhovým hřebenem Spalla a dále přes 3 skalní úseky, kde opět využijeme slaňáky. Místy je tu až kolmice. Po noclehu na chatě sestoupíme Normálkou pod chatu Diavolezza a dále turistickou magistrálou do Morteratsche. Takže se jedná o třídenní výstup.

Podrobnější popis z vlastní zkušenosti zde.

3. Východní hřeben Obtížnost:   PD+ 
  Parametry: z chaty Marco Rosa 500 m; 2:30-3:00 hod.
  Prvovýstup: 13.9.1850

Z chaty Marco Rosa přetraverzujeme snadným sněhovým terénem východní hřeben spadající z La Spalla až k východnímu hřebeni Piz Bernina. Přelezeme skalnatý hřeben (I-II), který výše přejde ve sněhový. Po něm se dostaneme na vrchol.

4. Přes Piz Scerscen (JZ hřeben) Obtížnost:   D+ 
  Parametry: z chaty Tschierva 1.550 m; 9:00-11:00 hod.
  Prvovýstup: 13.9.1877 (SZ žebro na Piz Scerscen)

Z chaty Tschierva se přes ledovec dostaneme pod hřeben na Piz Umur. Obejdeme jej zprava, ale i varianta vlevo je možná. Ze sedla Fuorcla da l'Umur (3.279 m) za Piz Umur přelezeme mixovou SZ ostruhu až k Eisenase (Ledovému nosu). Ten se leze zpravidla ve dvou délkách se sklonem 50°-60°. Sněhové svahy k vrcholu už jsou mírnější a je zde pouze jeden kratší úsek se sklonem 40°.

Z vrcholu pokračujeme po skalách na jižní straně do zasněženého sedla. Ostrým skalním hřebenem podél několika věží (tzv. Gendarme) dolezeme na východní vrchol Piz Scerscen (3.954 m). Lze vystoupit i na západní hlavní vrchol (3.971 m). Následuje strmý skalní schod, který slézáme zprava po jižní straně, ale je možné jej i slanit. Po exponovaném hřebeni pak buď přelezeme nebo obejdeme zprava věž a znovu slezeme (případně slaníme) do sedla Fuorcla Scerscen-Bernina mezi oběma vrcholy. Úzký sněhový hřeben nás vyvede do skal pod La Spalla, které přelezeme buď přímo (III-III+) nebo je obejdeme doprava do širokého žlabu a jím se dostaneme na hřeben k La Spalla. Odtud už pokračujeme po hřebeni na vrchol viz. cesta č. 1.

Sestup Biancogratem završí velkolepý okruh, ale snazší a využívanější varianta je po trase č. 1 na chatu Marco Rosa.

5. Italská cesta (jižní úbočí) Obtížnost:   PD+ 

Vede od jezera Campo Moro přes chaty Carate-Brianza a Marinelli Bombardieri. Odtud se vydáme šutrovitým terénem podél potoka přes sedlo Marinelli na ledovec. Ten vede téměř vertikálním terénem až k výraznému žlabu mezi chatou Monte Rosa a Crest 'Aguzza. Skály napravo od žlabu jsou zajištěné řetězy a dostaneme se po nich až k chatě Marco Rosa. Poté pokračujeme cestou č. 1 na vrchol.