Výstupy na Zinalrothorn (4221 m)

Na Zinalrothorn vedou 3 hřebeny a všechny poskytují krásné lezení v pevné rule.

1. JV hřeben přes Gabel Obtížnost:   AD- 

Od chaty Rothornhütte podél skal po ledovci. Ve vhodném místě doleva nahoru přes skály na sněhové pole. Pak se držet spíše vlevo až na úzký firnový hřeben pod JV hřebenem (Kanzelgrat). Po firnu až ke skalám a odtud doleva traverzem do výrazného žlabu, vedoucího do zářezu Gabel (sedélko na JZ hřebeni (Rothorngaratu)).

Odtud dále po hřebeni. Přes dva výšvihy (oblézají se zleva, místy skoby) se dostaneme na předvrchol. Doprava nad východní stěnu a přes širší římsu na vrchol.

2. JZ hřeben (Rothorngrat) Obtížnost:   D- 

Tento hřeben předchází pověst nejpěknějšího hřebenového lezení široko daleko. Z chaty Rothornhütte stejně jako předchozí trasa až k úzkému firnovému hřebeni. Odtud traverz doleva dolů na ledovec. Jím až pod sedlo Rothorn. Dále už skalnatým terénem na sedlo Rothorn a poté lezením obtížnosti III-IV na vrchol.

3. Severní hřeben Obtížnost:   AD 

Od chaty Mountet přes ledovec podél skal až ke sněhovému rameni, kde začíná vlastní skalnatý hřeben. Je zubatý jak pila a až na pár oblezů výstup probíhá po hraně. Což platí i pro nejzajímavější místo, známou Břitvu (foto 7).
1. Výstup na Zinalrothorn z chaty Rothornhütte2. Schneegrat a žlab na hřeben Rothorngrat3. Detail žlabu na Rothorngrat4. Rothorngrat5. Nástup na severní hřeben od chaty Mountet6. Pila - severní hřeben7. Le Rasoir (Břitva) na severním hřebeni