Výstupy na Zinalrothorn (4.221 m)1. Výstup na Zinalrothorn z chaty Rothornhütte2. Schneegrat a žlab na hřeben Rothorngrat3. Detail žlabu na Rothorngrat4. Rothorngrat5. Nástup na severní hřeben od chaty Mountet6. Pila - severní hřeben7. Le Rasoir (Břitva) na severním hřebeni


Na Zinalrothorn vedou 3 hřebeny a všechny poskytují krásné lezení v pevné rule.

1. JV hřeben přes Gabel Obtížnost:   AD- 
  Parametry: z chaty Rothorn 1.050 m; 4:00-5:00 hod., sestup 3:30-4:00 hod.
  Prvovýstup: 15.9.1872

Od chaty Rothorn se vydáme doprava podél skal po ledovci. Ve vhodném místě přelezeme skalní pás vlevo na první vysněženou terasu. Přejdeme ji šikmo doleva a opět ve vhodném místě překonáme skalní pás na druhou vysněženou terasu. Přejdeme ji v linii hřebene a za skalním zlomem vylezeme sněhovými svahy doprava na hřeben tzv. Schneegrat. Pokračujeme po něm až ke skalám. Odtud kříží jižní stěnu výrazný skalnatý žlab, který nás dovede až na JZ hřeben do zářezu zvaného Gabel. Ve žlabu jsou mísa za III-. Ze zářezu vylezeme na menší věž na hřebeni a pak uhneme doleva na plotny (Biner Slab). Přelezeme je napříč doleva (III, jsou zde skoby). Následující věž obejdeme zleva (II+) a ocitneme se pod předvrcholem Kanzel. Obkolesíme jej zprava exponovaným, ale snadným terénem. Přelezeme dvě menší věžičky a lehkými skalami se dostaneme na vrchol.

V pěkných letních dnech se v těžších místech můžou tvořit fronty. Při sestupu se plotny Binar Slab obvykle slaňují.

2. Severní hřeben Obtížnost:   AD 
  Parametry: z chaty Mountet 1.350 m; 4:30-5:30 hod., sestup 3:00-4:00 hod.
  Prvovýstup: 22.8.1864

Tento zubatý a nepříliš lehký hřeben si vybrali překvapivě prvovýstupci na Zinalrothorn. Poskytuje pěkné a vzdušné skalní lezení. Od chaty Mountet přejdeme hřeben morény na SV až k ledovci Mountet. Postupujeme po jeho levé části a zhruba ve 3.720 m překonáme ledovcový odtrh vlevo a nalezeme na hřebínek Arete du Blanc. Po něm dojdeme až k místu L'Epaule (4.017 m), kde se hřeben stáčí na jih. První věž obejdeme vlevo a stejně tak i druhou (de Dejeuner, Obědová). Vrátíme se na hřeben a přímo přelezeme vzdušnou a fotogenickou Břitvu (Le Rasoir, III). Další velkou věž Sphinx obejdeme zprava, jsou tu jistící skoby. Tenkým a exponovaným hřebenem se dostaneme po poslední výraznou věž La Bosse (Hrbolek). Přelezeme ji ve dvou délkách po 30 m (III). Za ní následuje ještě několik menších věžiček a na vrchol se pak dostaneme po lehčím mixovém hřebeni.

Při sestupu se La Bosse slaňuje.

3. JZ hřeben (Rothorngrat) Obtížnost:   AD+ 
  Parametry: z chaty Mountet 1.350 m; 6:00-7:30 hod.
z chaty Rothorn 1.100 m; 6:30-8:00 hod.
  Prvovýstup: srpen 1901

Tento hřeben předchází pověst nejpěknějšího hřebenového lezení široko daleko. Jsou na něj možné 2 přístupy. První je od chaty Mountet. Stejně jako u předchozí cesty se vydáme po moréně k ledovci Mountet. Po ledovci pokračujeme na JV a obejdeme zprava dva skalní ostrůvky (Pt 3459 a Pt 3607). Pod sedlem Rothornjoch překonáme ledovcový odtrh a vysněženým svahem spíše vlevo dosáhneme hřebene těsně nad sedlem. Druhá a jen o něco delší možnost je začít na chatě Rothorn. Stejně jako u Normálky přelezeme dvě vysněžené terasy, poté odbočíme doleva a přes ledovec Trift dojdeme pod žlab, spadající ze sedla Rothornjoch. Překonáme ledovcový odtrh a žlabem a po lávkách dolezeme na sedlo Rothornjoch.

Na hřebeni přelézáme vícero věží a věžiček (III-III+), většina se dá obejít vlevo. Ta nejtěžší ve druhé polovině hřebene se dá lézt buď přímo (V) nebo nebo více vpravo (IV) nebo opět obejít zleva (III). Za ní obejdeme zleva ještě poslední věž a dosáhneme skalního zářezu Gabel. Odtud už pokračujeme na vrchol Normálkou. Hřeben má celkově obtížnost IV.

Sestupujeme nejlépe Normálkou.

4. JV hřeben přímo (Kanzelgrat) Obtížnost:   D 
  Parametry: z chaty Rothorn 1.040 m; 4:30-5:30 hod.
  Prvovýstup: 5.9.1933

Z chaty Rothorn postupujeme Nornálkou až za sněhový hřeben Schneegrat do místa, kde máme po pravé ruce výrazný skalní schod, který Normálka obchází žlabem ke Gabelu. Lezeme doprava až pod hřeben (III). Podél hřebene pokračujeme i dále. Lezení komínů a ploten často tuhne až do obtížností IV-V, celá cesta je za V. V horních pasážích přelezeme doleva po plotnách na Normálku pod předvrchol Kanzel. Po Normálce pak pokračujeme na vrchol.