Výstupy na Čierny štít (2.429 m)
Mapa1. Přístup do Malej a Veľkej Zmrzlej doliny od Brnčálky2. Čierny štít z Kolového štítu3. Čierny štít z Baraních rohov4. Čierny štít z Medených Lávok5. Výstup na Horní lávku6. Na Horní lávce7. Zavěrečné pasáže výstupu z Horní lávky. Jsou exponované, ale ne tolik, jak tady vypadají.


1. Malou Zmrzlou dolinou přes Čierne sedlo Obtížnost:    II  

Od zastávky Biela voda na Tatranskými Matliarmi dojdeme po k chatě u Zeleného plesa (Brnčálce). Pleso obcházíme zleva a po znatelné stezce skrze klečoviskový prales dojdeme pod srázy sbíhající z Veľkej Zmrzlej doliny. Překročíme potok a vpravo od něj nastoupíme na hřbet, který je místy jištěný řetězy a kramlemi. Po nich vystoupíme až do spodní části Veľkej Zmrzlej doliny. Zde se cesta větví buď přímo nahoru do Veľkej nebo doleva do Malej Zmrzlej doliny. Mužici jsou k nalezení na obou variantách.

Vydáme se doprava a traverzem podejdeme spodní část masivu Čierneho štítu, exponovaná místa jsou jištěná řetězy. Malou Zmrzlou dolinou pokračujeme vzhůru, místy jsou tu znatelné stopy cesty. Občas musíme přelézat kratší skalní úseky, které ale nejsou nebezpečné. Pod Čiernym sedlem se vydáme doprava a šutrovito-travnatým terénem vylezeme na hřeben. Po něm pokračujeme doleva směrem k Čiernemu štítu. Většina hřebene je chodecký terén, ale jedno těžší místo tu přece jenom je. Jedná se o několikametrový strmý slez skalkou, nad kterou je Tatranský slaňák (stará smyce obhozená o šutr). Není nutné slaňovat, dá se i slézt (II) buď přímo nebo po pár krocích obchvatem doprava po menší římse.

Pokračujeme dál hřebenem a ve vhodném místě uhneme doleva do severní stěny Čierneho štítu. Terén je tu travnato-šutrovitý. Stěnou nevede jasná linie, ale přes nižší skalní stupně se dá postupovat vzhůru až na vrchol. Tato pasáž už není obtížná.

Sestupujeme stejnou trasou.

2. Veľkou Zmrzlou dolinou Obtížnost:    II  

Stejně jako u předchozí trasy se dostaneme až nad hřbet, kde se větví cesty do Malej a Veľkej Zmrzlej doliny. Pokračujeme přímo vzhůru do Veľkej směrem na Baranie sedlo, občas jsou tu mužici. Po šutroviscích dojdeme až pod skalní terasu pod Čiernym štítem. Obejdeme ji zleva a nad ní uhneme doprava k Čiernemu štítu. Jsou zde stále viditelné stopy stezky. U skalního masivu vybíhá doleva rampa na Stolarczykovo sedlo, ale my se vydáme doprava na lávku, která nás vyvede na Čiernu terasu.

Z levé části Čiernej terasy se po občasných mužicích dostaneme až na Spodní lávku, která příčně protíná Čierny štít. Zde už se dostáváme k přelézání skalních úseků. Nenecháme se zmást mužiky, vedoucími doprava k Čiernemu sedlu, a přímo nahoru přelezeme na Horní lávku, zprava ohraničenou výraznými plotnami. Lávkou dojdeme až na její horní konec a odtud po exponovaném hřebeni lezeme zprvu doprava nahoru a poté doleva na vrchol.

Pro sestup je vhodnější spíš předchozí trasa, čímž završíme pěkný okruh.

3. Malou Zmrzlou dolinou Obtížnost:    II  

Stejně jako u červené trasy dolezeme do Malej Studenej doliny. Po znatelné pěšině pokračujeme po travnatých svazích ke skalnímu prahu. Přelezeme jej a nad ním zabočíme doleva ke srázům, spadajícím z Čiernej terasy. Zde je opět více možností, všechny zhruba s obtížností II.

Z Čiernej terasy se dostaneme na vrchol přes dvě lávky stejně jako u modré cesty.

4. Varianta Veľkou Zmrzlou dolinou Obtížnost:    II  

Tato trasa je spíš variantou modré cesty. Před skalní terasou v horní partii Veľkej Zmrzlej doliny odbočíme doprava na suťoviskovo-travnaté svahy. Jimi se dostaneme až ke žlabu, v jehož polovině vpravo uvidíme výraznou věžičku. Žlabem (trochu lámavým, II) vylezeme na Čiernu terasu a na ní se napojíme na modrou trasu.

5. Hrebeň Čiernych veží Obtížnost:   III 

Více informací u hrebeňa Čiernych veží.