Výstupy na Dračí štít (2523 m)


1. přes Zlomiskovou dolinu, lavicu Vysokej a Vyšný Dračí zárez

Obtížnost:  Těžká
Čas:  9 hod. (ze Štrbského plesa a zpět)

Ze Štrbského plesa po k Popradskému plesu, odtud kousek stále po směr Ostrva. Asi po 300 m odbočuje doleva do Zlomiskové doliny neznačená pěšina (dříve cedule 'Zákaz vstupu'). Kolem potoka stále nahoru, ale už za 1. masivem po levé ruce (Zlomisková veža) zabočíme doleva do kopce. Odtud už je vidět Dračí štít a za ním Vysoká. Místy jsou tu viditelné stopy cesty a nějaký ten mužik. Dále přes šutrová pole a skalní práh (nejsnažší cesta přes něj vede vpravo spíše směrem k Dračiemu šítu).

Za skalním prahem pokračuje strmé suťovisko, kterým se dostaneme až do centrálního žlabu Vysoké. Poznáte jej podle toho, že je širší, částečně zaplněný sutí a jsou tu stopy cesty. Jím nahoru. Zhruba v polovině jej protíná lávka, tzv. Lavica, jež pokračuje doleva k Ťažkému štítu a doprava k Dračiemu. Vydáme se doprava. Není velký problém najít nástup na Lavicu. Je poměrně dobře patrná a terén není těžký. Lavica nás vyvede až do Vyšného Dračieho sedla (mezi Vysokou a Dračím štítem).

Z něj postupujeme až ke spádnici z Vyšného Dračieho zárezu (sedlo mezi dvěma vrcholy Dračieho štítu). Do zárezu vede žlábek, který je nejtěžší pasáží výstupu. Uprostřed něj je místo, které určitě snese obtížnost III UIAA. Je dobré si přibalit lezečky a přilbu, nikdy nevíte, kdo shora shodí šutr. Ze zárezu na Dračí štít pokračujeme traverzem na straně Rumanovej dolinky. Jedná se o exponovanou polici, která ale obtížnosti předchozího úseku nedosahuje. Police nás vyvede až na hřeben za vrchol a odtud už se poměrně pohodlně dostaneme na Dračí štít. Jeho vrchol je sice tenký, ale ne natolik, aby se zde nedalo pohodlně postavit a kochat se.

Na Malý Dračí štít se ze zárezu dostaneme už snadněji po plotnách.

Výstup na Dračí štít se dá absolvovat i sólo, ale je třeba si přibalit více morálu. Musíme počítat také s tím, že stejnou trasou se slézá (pokud nemáme lano).
1. Trasy výstupů na Vysokou, Ťažký a Dračí štít
2. Dračí štít z Lavice Vysokej
3. Lávka z centrálního žlabu Vysoké k Dračiemu štítu
4. Výlez do Vyšného Dračieho zárezu
5. Na vrchol Malého Dračieho štítu po plotnách