Výstupy na Dent Blanche (4.357 m)1. Normálka Wandfluegrat a hřeben Ferpecle2. Hřeben Wandfluegrat z místa Pt 38823. Východní hřeben 4 oslů a jeho dvě varianty.4. Přístupové trasy od chaty Schönbielhütte5. Obtížný severní hřeben


1. Jižní hřeben (Wandfluegrat) Obtížnost:   AD 
  Parametry: z chaty Dent Blanche 870 m; 4:00-5:00 hod., sestup 3:30-4:30 hod.
z chaty Schönbiel 1.700 m; 7:00-9:00 hod., sestup 5:30-6:30 hod.
  Prvovýstup: 18.7.1862

Za chatou Dent Blanche přelezeme zprava skalní schod (II) a poté se po ledovci dostaneme na sedlo Wandfluelücke. Na něj je možný přístup i od chaty Schönbiel, ale ten je delší a obtížnější. Proto je využívaný hodně málo, ale umožňuje přístup z Zermattu. Začíná chůzí po moréně a ledovci a pod sedlem Wandfluelücke přechází v přelézání systému polic a žlabů.

Ze sedla pokračujeme buď po skalnatém hřebeni nebo jednodušeji jej částečně obejdeme po ledovci zprava a nastoupíme na hřeben výše. Za hřebenem (Pt 3882) následuje vysněžené sedlo a pak skalní terén až pod výraznou věž Grand Gendarme. Obejdeme ji asi 50 m doleva a za ní lezeme zpět ke hřebeni žlabem, který má vlevo dobře viditelnou věž. Žlab bývá většinou vysněžený. Po 50 m přejde v mixový terén, každých zhruba 15 m zde najdeme kovové tyčky. Grand Gendarme se dá lézt i přímo (IV), sestup z něj už je snadný. Další věž na hřebeni buď přelezeme přímo (III) nebo vytraverzujeme doprava po lávkách. Skalnatým hřebenem (II) dolezeme až pod strmý skalní schod. Ten obejdeme zleva a koutem se dostaneme zpět na hřeben (III). Schod se dá také lézt přímo resp. vlevo od hrany (asi 10 m, IV). Přes několik lehčích skalek pak dolezeme na vrchol.

Při sestupu lze strmý schod slanit a i ve žlabu kolem Grand Gendarme je možné využít tyčky ke slanění. Sestup k chatě Schönbiel lze doporučit těm, kdo odtud i vystupovali, najít cestu ze sedla Wandfluelücke není snadné.

2. Západní hřeben (Ferpecle) Obtížnost:   D 
  Parametry: z chaty Dent Blanche 1.000 m; 7:00-8:30 hod.
z bivaku Col Dent Blanche 870 m; 6:00-8:00 hod.
  Prvovýstup: 29.7.1889

Hřeben nabízí atraktivní a exponované lezení. Přístup od chaty Dent Blanche je ale dost dlouhý a orientačně náročný a doporučuje se, aby si ho horolezci nejprve obhlédli za světla. Při čelovkách není úplně snadné najít trasu. Ta vede nejprve na sever od chaty přes ledovec, dále přes skalní masiv sbíhající z Pt 3882 a opět přes ledovec k západnímu hřebeni. Na hřeben se dostaneme strmým skalním svahem (III) a dosáhneme jej ve výšce 3.800 m. O něco kratší přístup je možný z bivaku Col Dent Blanche. Na hřeben vylezeme převážně sněhovým žlabem (Culoir Ferpécle) se sklonem 50°-55°, který však často nebývá v létě v dobrém stavu. Hřebene dosáhneme asi o 100 m níže než v předchozím případě.

Věže na hřebeni (i zde najdeme Grand Gendarme) lezeme buď přímo nebo je obcházíme zprava, obtížnost je III, místy IV. V horních partiích jsou skalní úseky střídány sněhovými. 60 m pod vrcholem se západní hřeben napojí na severní, kterým dolezeme na vrchol.

3. Východní hřeben (Viereselgrat) Obtížnost:   D 
  Parametry: z chaty Mountet 1.560 m; 9:00-11:00 hod.
z bivaku Col Dent Blanche 1.160 m; 8:00-10:00 hod.
  Prvovýstup: 11.8.1882

Skála na tomto hřebeni nemá ve spodní polovině valnou kvalitu a cesta je velmi zřídka lezená. Přístup od chaty Mountet je hodně dlouhý. Vydáme se jižně přes morénu a pak po levé straně ledovce Durand. Vpravo máme skalní masiv okolo vrcholku Roc noir. Na jeho konci odbočíme z ledovce doprava a přejdeme jej. Obloukem kolem pásu trhlin se dostaneme ke spodní části východního hřebene. Jsou zde 2 žlaby oddělené věží. Na hřeben vylezeme tím levým.

Kratší a snazší přístupovou variantu nabízí bivak Col Dent Blanche. Nejprve sestoupíme 50 m mixovým svahem na ledovec Grand Cornier. Postupujeme podél masivu severní stěny až k východnímu hřebeni pod výraznou věž. Oblezeme ji zleva a východního hřebene dosáhneme ve stejném místě jako předchozí trasa od chaty Mountet.

Rozlámanými skalami pokračujeme po hřebeni, strmé schody obcházíme vpravo. Věž ze žlutých skal lezeme přímo (III) nebo lehce vpravo. Nad místem, kde se východní hřeben potkává s JV (Pt 4034, viz. následující cesta) se kvalita skal zlepší. Velkou věž přelezeme komínem na hřebeni (III) a soustavou vysněžených tenkých hřebínků se dostaneme na vrchol.

4. JV hřeben a dále východní hřeben (Viereselgrat) Obtížnost:   D 
  Parametry: z chaty Schönbiel 1.670 m; 9:00-10:00 hod.
  Prvovýstup: neznámý

Z chaty Schönbiel postupujeme na SZ po moréně, ve zhruba 3.050 m nastoupíme na ledovec Schönbiel. Jeho pravou částí dojdeme až pod sedlo Col de Zinal. Skalami postupujeme asi do poloviny vzdálenosti k sedlu, poté uhneme doleva a na hřeben se napojíme nad sedlem. Po rozbitém hřebeni dolezeme až pod výraznou věž (3.899 m). Oblezeme ji po lávkách vlevo a opět po hřebeni se dostaneme až na spojnici JV a V hřebene. Výstup východním hřebenem už probíhá stejně jako u předchozí cesty.

5. Severní hřeben (Nordgrat) Obtížnost:   TD+ 

Severní hřeben je nejtěžší ze všech čtyř na Dent Blanche. Východiskem je bivak Col de la Dent Blanche ve výhodné poloze pro výstup. Přejdeme skalnaté sedlo a přímo po hřebeni dolezeme až pod místo, kde skála přechází v utěšenou kolmici. Odtud pokračujeme delším traverzem doprava až do místa, kde kolmice končí. Po její hraně se vrátíme zpět na hřeben a jím na vrchol.