Výstupy na Matterhorn (4478 m)
1. Hörnligrat Obtížnost:   AD 

Od chaty Hörnlihütte (3260 m) po hřebeni k sošce Madonny. Vpravo od ní je nástup (fixní lano). Až po bivak Solvay výstup probíhá většinou nalevo od hřebene. Solvay se používá jako nouzový bivak, nikoliv jako součást výstupu. Od bivaku už se leze po hřebeni. Sestup stejnou trasou.

Průměrný sklon výstupu je 38°, převýšení od Hörnlihütte je 1218 výškových metrů. Skála není většinou moc kvalitní a navíc hrozí i padající kameny v důsledku vysoké zalidněnosti cesty. Trasa není úplně orientačně snadná, obzvláště za horší viditelnosti či při novém sněhu. Těžší místa jsou jištěna fixními lany.

Den před výstupem je dobré si projít začátek hřebene, zjednoduší to postup za svitu čelovek.

Pozn.: u plesa Schwarzsee není horská chata, ale regulérní a dost drahý hotel.

2. Liongrat Obtížnost:   AD 

Bez fixních lan by byl Liongrat o dost těžší než kolega Hörnli, ale díky nim vyjde obtížnost zhruba nastejno. Chata Carrel se nachází v 3830 m, což je téměř o 600 m výše než Hörnlihütte. Tím pádem převýšení k vrcholu je 'pouhých' 650 m. Ovšem už výstup na chatu Carrel není snadný.

Za vískou Breuil-Cervinia začíná vlevo od potoka klikatá cesta k chatě Abruzzi (Oriondé). Od ní pokračujeme přes skály až pod Lví hlavu (hučku vlevo od Lvího sedla). Zde následují traverzy doprava nepříjemnými suťovisky. Pomáhají občasní mužici a lehce vyšlapané stopy cesty. Obecně zde platí pravidlo: držte se nahoře.

Bezprostředně za sedlem přelezeme úvodní skalku a přes suťoviska se dostaneme ke skalním plotnám. Ty nás vyvedou s občasnými lany až pod skalní kolmici pod chatou. Přes ni visí fixní lano. To je potřeba přeručkovat, což ve výšce nad 3500 m a s batohem není taková sranda ani pro jinak silové lezce. Ne tak pro většinu žen. Odpočinout se dá s odsedkou ve dvou smycích uprostřed, jinak zde žádné jištění není. Tvoří se zde fronty.

Za chatou následuje opět jedno fixní lano do kolmice, ale už lehčí než pod chatou. Nelezeme po hřebeni, ale obcházíme jej traverzem doprava. Zde narazíme na úsek zajištěný feratovým stylem ocelovými lany. Za ním je třeba pokračovat dál podél hřebene a v určitém místě se pomocí řetězu ve skalách na hřeben vrátit. Tento úsek od chaty není orientačně úplně snadný a vzhledem k tomu, že při výstupu se jde většinou při čelovkách, je dobré jít za někým znalým.

Pak už následuje výstup hřebenem, na kterém je většinou sníh (a tudíž se minimálně pro sestup hodí mačky) až na Pic Tyndall (4241 m) a Rameno (Spalla), vodorovný, dobře rozeznatelný hřeben. Skalní věž na Pic Tyndall je potřeba přelézt, nikoliv oblézt. Po žiletkovém sedélku následuje vrcholový výšvih částečně opět zajištěný lany.

Pro traverz na švýcarský vrchol se hodí mačky i cepín, je ostrý a rovhováhu neradno ztratit.

Při sestupu se dá více úseků slanit, ale slaňování obecně zabere dost času a proto je dobré snazší úseky rovnou slézat. Ve spodních pasážích je potřeba správně najít místo, kde opustíme hřeben a sestupujeme z něj pomocí řetězu doleva. Toto místo je dobře identifikovatelné pomocí velkého borháku na plotně viditelného z dálky. Řetěz následuje několik metrů za ním.

Výstup na vrchol a sestup k chatě trval 12 hod. s možná 1 hod. ztráty za brzdiči, ale to je povinná režie.

Podrobnější popis z vlastní zkušenosti zde.

3. Zmuttgrat Obtížnost:   D 

Nejdelší ze všech matterhornských hřebenů. Východiskem je nejčastěji Hörnli nebo i Schönbielhütte. Z Hörnlihütte obejdeme dlouhým traverzem po ledovci severní stěnu. Strmým ledovcem (až 50°) se dostaneme na hřeben. Hřebenem a dále přes skalní zuby (některé se přelézají, jiné obcházejí) až po vrcholovou pasáž. Zde jsou 2 varianty - buď zpět na hřeben nebo doprava a připojit se k Liongratu.

4. Furggengrat Obtížnost:   TD 

Nejtěžší z hřebenů. Východiskem je bivak Bossi, což není chata, ale skutečně jen plechový bivak na přespání. Následuje skalní lezení až 5a (neboli 5 UIAA).


Všechny 4 hřebeny se dají spojit do Matterhornského kříže: nahoru Furggengrat -> dolů Zmuttgrat, dále traverz k Hörnlihütte, nahoru Hörnligrat -> dolů Liongrat.
Další varianta je: Furggengrat -> Hörnligrat, Zmuttgrat -> Liongrat.

Jsou mezi námi jedinci, kteří to celé zvládnou za den a dokonce i v zimě, ale máme za to, že hory nejsou určené k závodění.
1. Hörnligrat2. Na Hörnligratu3. Liongrat4. Bivak Carrel a Liongrat5. Kolmé plotny pod chatou Carrel6. Liongrat pod Pic Tyndall (vpravo)7. Zmuttgrat8. Furggengrat