Výstupy na Matterhorn (4478 m)
1. Hörnligrat Obtížnost:   AD 

Od chaty Hörnlihütte (3260 m) po hřebeni k sošce Madonny. Vpravo od ní je nástup (fixní lano). Až po bivak Solvay výstup probíhá většinou nalevo od hřebene. Solvay se používá jako nouzový bivak, nikoliv jako součást výstupu. Od bivaku už se leze po hřebeni. Sestup stejnou trasou.

Průměrný sklon výstupu je 38°, převýšení od Hörnlihütte je 1218 výškových metrů. Skála není většinou moc kvalitní a navíc hrozí i padající kameny v důsledku vysoké zalidněnosti cesty. Trasa není úplně orientačně snadná, obzvláště za horší viditelnosti či při novém sněhu. Těžší místa jsou jištěna fixními lany.

Den před výstupem je dobré si projít začátek hřebene, zjednoduší to postup za svitu čelovek.

Pozn.: u plesa Schwarzsee není horská chata, ale regulérní a dost drahý hotel.

2. Liongrat Obtížnost:   AD 

Bez fixních lan by byl Liongrat o dost těžší než kolega Hörnli, ale je jich tu tolik, že obtížnost vyjde zhruba nastejno. Chata Carrel se nachází v 3830 m, což je téměř o 600 m výše než Hörnlihütte. Tím pádem převýšení k vrcholu je 'pouhých' 650 m. Ovšem už výstup na chatu Carrel není úplně snadný. Od chaty Abruzzi (někde též Oriondé) už je to na sedlo Colle del Leone přes skály. Ze sedla následují plotny a obtížné komíny, které jsou však zajištěny fixními lany.

Z chaty následuje opět úsek fixních lan a poté už samostatného lezení až na Pic Tyndall (4241 m) a Rameno (Spalla), vodorovný, dobře rozeznatelný hřeben. Za ním následuje opět skalní lezení, často s fixními lany.

3. Zmuttgrat Obtížnost:   D 

Nejdelší ze všech matterhornských hřebenů. Východiskem je nejčastěji Hörnli nebo i Schönbielhütte. Z Hörnlihütte obejdeme dlouhým traverzem po ledovci severní stěnu. Strmým ledovcem (až 50°) se dostaneme na hřeben. Hřebenem a dále přes skalní zuby (některé se přelézají, jiné obcházejí) až po vrcholovou pasáž. Zde jsou 2 varianty - buď zpět na hřeben nebo doprava a připojit se k Liongratu.

4. Furggengrat Obtížnost:   TD 

Nejtěžší z hřebenů. Východiskem je bivak Bossi, což není chata, ale skutečně jen plechový bivak na přespání. Následuje skalní lezení až 5a (neboli 5 UIAA).


Všechny 4 hřebeny se dají spojit do Matterhornského kříže: nahoru Furggengrat -> dolů Zmuttgrat, dále traverz k Hörnlihütte, nahoru Hörnligrat -> dolů Liongrat.
Další varianta je: Furggengrat -> Hörnligrat, Zmuttgrat -> Liongrat.

Jsou mezi námi jedinci, kteří to celé zvládnou za den a dokonce i v zimě, ale máme za to, že hory nejsou určené k závodění.
1. Hörnligrat2. Na Hörnligratu3. Liongrat4. Bivak Carrel a Liongrat5. Na Liongratu6. Zmuttgrat7. Furggengrat