Výstupy na Mont Blanc de Courmayeur (4748 m)
1. Přes Mont Blanc Obtížnost:   PD 

Vystoupíme Normálkou na Mont Blanc. Odtud na jih po sněhovém hřebeni asi 600 m na vrchol Mont Blanc de Courmayeur.

2. Hřeben Brouillard Obtížnost:   D 

Máme na výběr dvě varianty:

1) kratší klasická - z bivaku Eccles (též zvaného Lampugnani) se vydáme přes ledovec podél brouillardských pilířů na západ k sedlu Emile Rey. K sedlu vede firnový svah s maximálním sklonem 45°. Ze sedla se dá pokračovat doleva a vylézt na vrcholy Mont Brouillard a Punta Baretti. Ale hlavní trasa míří doprava. Ze sedla žlabem (III) a poté smíšeným terénem na Picco Luigi Amedeo. Odtud už po hřebeni (II) na vrchol Mont Blanc de Courmayeur.

2) delší kompletní - celý hřeben je dlouhý 7 km, občas se zde dá najít vhodné místo na bivak. Z údolí Val Veny se vydáme k ledovci Miage. Poté po travnatých svazích mohutného hřbetu Aiguilles Rouges dojdeme na hřeben. Sledujíce linii hřebene s občasným obcházením těžších skalek většinou po pravé straně vystoupíme postupně na dva vrcholy Aiguilles Rouge, Punta Baretti a Mont Brouillard. Setkáme se zde s lezeckými úseky maximálně II-III. Z Mont Brouillard sestoupíme na sedlo Emile Rey a odtud už je trasa stejná jako klasická.

3. Hřeben Innominata Obtížnost:   D+ 

Východiskem je bivak Eccles, obsahující dvě plechové budky. Od té staré je možno slanit na ledovec Brouillard a poté žlabem vylézt do sedla Eccles (45°). Dá se lézt i přímo po hřebeni na Pointe Eccles (vrcholek nad bivaky) a odtud slanit na sedlo Eccles.

Ze sedla přes strmé úseky (IV) až do výrazného žlabu nalevo od hřebene. Tento žlab vytraverzujeme doleva (nebezpečí pádu kamení). Dále po skalách na menší hřebínek. Jím vzhůru až na hlavní hřeben, vedoucí z Picco Luigi Amedeo. Tímto hlavním hřebenem (II) na vrchol Mont Blanc de Courmayeur.

4. Hřeben Peuterey Obtížnost:   D+ 

Zde máme opět na výběr dvě varianty:

1) kratší klasická - z údolí Val Veny dojdeme k chatě Monzino. Odtud na hřeben Innominata a pomocí 2-3 slanění na ledovec Freney. Kličkujíce přes rozbitý ledovec, dostaneme se až pod věže Aiguilles des Dames Anglaises. U nich na hřebeni leží bivak Craveri, připomínající spíše plechový stan než bivak. Cesta k němu vede skalním traverzem, zvaným 'vires Schneider'. Tento traverz není úplně snadný (III+) a hrozí zde padající kameny.

Od bivaku nejprve zpět doleva a po skalách Freneyské strany k věži Gugliermina (3.893 m). Tu obejdeme zprava a pokračujeme skalami až na sněhový hřeben, vedoucí na trojvrchol Aiguille Blanche du Peuterey (4.112 m). Sestoupíme do sedla de Peuterey. Vpravo máme mohutné skalisko Grand Pilier d'Angle. Dostaneme se na něj buď žlabem nebo po skalách více vlevo (II-III). Z vrcholu pokračujeme na dlouhý sněhový hřeben (sklon max. 50-55°), končící na vrcholu Mont Blanc de Courmayeur.

2) delší kompletní - hřeben se dělí na jižní a východní, lozí se ten první. Ovšem také v ne zcela kompletní verzi. Buď přímo z údolí nebo přes bivak Barelli se obchází z východu Mont Rouge de Peuterey a nastupuje se až za Pic Gamba (3.067 m). Dále už se na Aiguille Noire de Peuterey jedná o regulérní lezeckou trasu přes řadu věží s úseky až V+.


Sestup z Mont Blanc de Courmayeur je nejlépe uskutečnit přes Mont Blanc, bivak Vallot, chatu Gouter atd.Další výstupy a varianty:

Jižní strana Mont Blanc de Courmayeur nabízí nepřeberné množství lezeckých vylomenin. Například:

Jižní Freneyský pilíř (700 m)  TD 
Centrální Freneyský pilíř (500 m)  TD+ 
Severní Freneyský pilíř (700 m)  TD+ 
Centrální Brouillardský pilíř (350 m)  TD 
Pravý (Boningtonův) Brouillardský pilíř (350 m)  TD+ 
Červený Brouillardský pilíř (400 m)  TD+ 
Levý Brouillardský pilíř (400 m)  TD 
Grand Couloir du Freney (850 m)  D+ 

Podrobnější popis najdete zde.
1. Mont Blanc de Courmayeur z Mont Blancu2. Hřebeny Brouillard a Innominata z bivaku Eccles3. Detail horní části Brouillardského hřebene ze sedla Emile Rey4. Kompletní přelez Brouillardského hřebene5. Detail hřebene Innominata6. I takové žiletkové úseky najdeme na hřebeni Innominata7. Nástup na hřeben de Peuterey - traverz 'vires Schneider' k bivaku Craveri8. Traverz 'vires Schneider'9. Hřeben de Peuterey od bivaku Craveri10. Horní část hřebene de Peuterey11. Plechový stan - bivak Craveri12. Brouillardské pilíře, vpravo Freneyská část stěny13. Freneyské pilíře