Výstupy na Parrotspitze (4.432 m)1. Začátek výstupu od chaty Gnifetti kolem Piramide Vincent2. Trasa na Signalkuppe z jihu s variantami na Parrotspitze a Luswigshöhe3. Trasa z bivaku Resegotti4. Výstup východním hřebenem od bivaku Gugliermina


1. Z chaty Gnifetti Obtížnost:   F 
  Parametry: z chaty Gnifetti 800 m; 2:45-3:45 hod.
  Prvovýstup: 16.8.1863

Od chaty Gnifetti se vydáme SV ledovcovými svahy podél Piramide Vincent. Mineme zleva skalní výstupek Balmenhorn s bivakem Giordano a sněhovými pláněmi se dostamene až k Parrotspitze. Má tvar podlouhlého banánu. Na banánový hřeben se dostaneme strmým svahem už na západní straně po většinou vyšlapané cestě. Po hřebeni pak dojdeme na vrchol, který leží o 350 m dál.

Parrotspitze málokdy slouží jako samostatný cíl. Většinou jde jen o jeho přechod na trase k chatě Margherita a posléze dál k Dufourspitze.

2. Z bivaku Resegotti Obtížnost:   AD+ 
  Parametry: z bivaku Resegotti 1.200 m; 6:30-7:30 hod.
  Prvovýstup: 26.8.1972

Z bivaku Resegotti se po hřebeni dostaneme na sedlo Passo Signal. Pokračujeme ještě asi 200 m dále a pak sestoupíme mixovými svahy doleva na ledovec Vigne. Dlouhým traverzem pod svahy Signalkuppe dojdeme až k patě žlabu, který vede na sedlo Seserjoch mezi Parrotspitze a Signalkuppe. Pokračujeme více doleva sněhovým svahem se sklonem 50°-55°, který je dobře vidět už z bivaku Resegotti. Jím se dostaneme až na východní hřeben Parrotspitze. Pokračujeme sněhovou rampou ještě dále a na hřeben se poté vrátíme strmým mixovým žlabem. Po hřebeni už dojdeme na blízký vrchol. O něco jednodušší možností je lézt přímo vysněženým žlabem (55°) na sedlo Seserjoch a poté na vrchol ze severu sněhovým svahem.

Tato trasa je poměrně bezpečná, ale není často lezená. Představuje spíše variantu pro cestu Cresta Signal na Signalkuppe, pokud je tato zasněžená a nebezpečná.

3. Východní hřeben Obtížnost:   AD 
  Parametry: z bivaku Gugliermina 1.280 m; 6:30-8:00 hod.
  Prvovýstup: 18.7.1906

Hned za bivakem Gugliermina narazíme na strmý skalní schod, který se leze zleva (III). Za schodem dojdeme k výspě ledovce Piode. Pokračujeme severním směrem a překonáme ledovcový odtrh. Následuje úzký skalní hřeben, který potom přechází v mixové lezení (II-III). Dostaneme se až na sněhovou terasu, kde se napojíme na předchozí trasu. Buď lezeme na hřeben strmým žlabem více vpravo nebo se vydáme sněhovými svahy doleva přímo k vrcholu Perrotspitze.

Tato odlehlá trasa nabízí zajímavé lezení s pěknými výhledy.

Další výstupy a varianty:
4. Traverz Monte Rosy aneb 9 za 2 Obtížnost:   AD- 

Popis zde.