Výstupy na Weisshorn (4505 m)
1. Východní hřeben Obtížnost:   AD 

Od chaty Weisshornhütte směrem na SZ k ledovci Schali. Zde přejdeme ledovec či suťovisko a přes skalní práh se dostaneme do vhloubení. Po jeho pravé straně nahoru až pod Blbý žlab, který vede na Frühstücksplatz. Žlab je lámavý a hlavně orientačně náročný, bloudí v něm občas i zkušení. Jsou zde mužici, ale bohužel skoro všude.

Cesta na Frühstücksplatz zabere asi 3 hod. a je vhodné zde být za úsvitu, takže z chaty vyrazit cca ve 2:30.

Následuje skalní hřeben přes věže a věžičky. Některé se přelézají, některé oblézají zprava. Hřeben je dlouhý a tenký a neměkne. Obzvlášť pod tajícím sněhem mohou být některé pasáže záludné. Skála je tu ale pevná a stabilní.

Po skále je na řadě strmý ledovec. Místy se leze po čtyřech a trvá déle, než bychom očekávali. Pod vrcholem je ještě skalní pasáž, která se řeší traverzy doleva, doprava a pak zase doleva na vrchol.

Podrobnější popis z vlastní zkušenosti zde.

2. JZ hřeben (Schaligrat) Obtížnost:   D 

Nejtěžší ze tří hřebenů na Weisshorn. Už výstup od chaty Arpitetta na hřeben k bivaku Schalijoch je dobrodružný a hodnocený obtížností AD. Po obligátních suťoviscích následuje přelez lehčí skály a dále poměrně jednoduchý ledovec. Druhý skalní pás je rozlámaný a pohyblivý. Do sedla pak vede strmý ledovec s padajícími kameny (foto 10).

Od bivaku hranou hřebene k první skupině hrotů a věžiček, kterou oblézáme z pravé strany. Další věže a věžičky přelézáme buď přímo nebo obcházíme opět zprava. Hřeben zaniká až na hraně velkého kuloáru do západní stěny. Za ním (těžší přechod po vršku) následuje horní části hřebene. Napřed kolmo nahoru k načervenalé věži a tu překonat mírně zprava. Za ní následuje posledních 5 strážců (věží) a úzký vrcholový hřeben.

3. Severní hřeben Obtížnost:   AD+ 

Hřeben je dlouhý 2 km a celý z Bishornu vede ve výšce nad 4000 m. Zároveň je ale považován za klasiku. Z chaty Tracuit vystoupíme nejprve na Bishorn (4153 m) a z něj sněhovým hřebenem na sedlo Weisshornjoch. Poté sněhovým hřebenem a přes několik věžiček pod největší z nich - Grand Gendarme. Tu přelezeme buď přímo nebo traverzem doleva, pokud sněhové podmínky dovolí. Dále exponovaným sněhovým hřebenem na vrchol.

Sestup je možný Východním hřebenem k chatě Weisshornhütte.

4. Younggrat Obtížnost:   D- 

Z chaty Arpitetta na východ k ledovci Weisshorn. Ledovcovými svahy nalevo podél žebra. Poté žebrem nahoru na Grand Gendarme a Severním hřebenem na vrchol.


Všechny 4 trasy se dají spojit do Weisshornského kříže: nahoru Schaligrat -> dolů Severní hřeben, traverz mezi chatami Tracuit - Arpitetta, nahoru Younggrat -> dolů Východní hřeben a chata Weisshornhütte.

Jsou mezi námi jedinci, kteří to celé zvládnou za den, ale nemá cenu si plést hory s běžeckou dráhou.
1. Východní hřeben2. Východní hřeben od chaty Weisshornhütte3. Východní hřeben z Frühstücksplatzu na východním sedle4. Skalnatá část Východního hřebene5. Severní hřeben6. Grand Gendarme na severním hřebeni7. Na severním hřebeni8. Vrcholové pasáže na severním hřebeni9. JZ hřeben (Schaligrat)10. Trasa do sedla Schalijoch11. Na Schaligratu12. Younggrat