Výstupy na Weisshorn (4.505 m)1. Východní hřeben2. Východní hřeben od chaty Weisshornhütte3. Východní hřeben z Frühstücksplatzu na východním sedle4. Skalnatá část Východního hřebene5. Severní hřeben6. Grand Gendarme na severním hřebeni7. Na severním hřebeni8. Vrcholové pasáže na severním hřebeni9. JZ hřeben (Schaligrat)10. Trasa do sedla Schalijoch11. Přístup na sedlo Schalijoch od chat Weisshorn a Rothorn12. Na Schaligratu13. Younggrat


1. Východní hřeben Obtížnost:   AD 
  Parametry: z chaty Weisshorn 1.570 m; 6:00-7:00 hod., sestup 4:30-5:00 hod.
  Prvovýstup: 19.8.1861

Jedna z nejtěžších Normálek na čtyřtisícovky začíná na chatě Weisshorn. Vydáme se na SZ k ledovci Schali. Zde přejdeme ledovec či suťovisko a přes skalní práh se dostaneme do vhloubení. Po jeho pravé straně dolezeme nahoru až pod Blbý žlab, který vede na Frühstücksplatz. Žlab je lámavý a hlavně orientačně náročný, bloudí v něm občas i zkušení, zvláště při čelovkách. Jsou zde mužici, ale bohužel skoro všude.

Cesta na Frühstücksplatz (II) zabere asi 3 hod. Je vhodné zde být za úsvitu, takže z chaty vyrazit cca ve 2:30. Následuje skalní hřeben přes věže a věžičky (III). Některé se přelézají, jiné oblézají zprava. Hřeben je dlouhý a tenký a neměkne. Obzvlášť pod tajícím sněhem mohou být některé pasáže záludné. Skála je tu ale pevná a stabilní.

Po skalách je na řadě tenký sněhový hřebínek. Ten vede ke strmé ledovcové pasáži. Místy se leze po čtyřech a celý úsek trvá déle, než bychom očekávali. Pod vrcholem je ještě skalní a mixová pasáž, která se řeší traverzy doleva, doprava a pak zase doleva na vrchol.

Sestup často trvá téměř stejně jako výstup. Je dobré si zapamatovat Frühstücksplatz a ústup z hřebene, neměl by se minout.

Podrobnější popis z vlastní zkušenosti zde.

2. SZ hřeben Obtížnost:   AD+ 
  Parametry: z chaty Tracuit 1.450 m; 7:00-9:00 hod., sestup 5:30-6:30 hod.
  Prvovýstup: 21.9.1898

Hřeben je dlouhý 2 km a celý z Bishornu vede ve výšce nad 4.000 m. Zároveň je ale považován za klasiku. Základem je dobré počasí, z hřebene nevede žádná snadná ústupová cesta. Z chaty Tracuit vylezeme nejprve na Bishorn (4.153 m) a z něj sněhovým hřebenem sestoupíme na sedlo Weisshornjoch (4.058 m). Překonáme několik skalnatých schodů (III, u prvního se doporučuje slanění) až k úpatí nejvyšší věže - Grand Gendarme (4.331 m). Uhneme 5 m doleva a lezeme koutem a komínem zpět na hřeben (III+). Vrchol buď přelezeme přímo nebo snáze obejdeme vlevo asi 10 pod ním. Za věží už následuje dlouhý, vysněžený a tenký hřeben až na vrchol.

Častější variantou pro sestup je východní hřeben, ale dá i severním. Grand Gendarme se většinou slaňuje, za ní musíme přelézt kratší skalní úseky III/III+.

3. JZ hřeben (Schaligrat) Obtížnost:   D 
  Parametry: z bivaku Schalijoch 760 m; 6:00-8:00 hod.
  Prvovýstup: 2.9.1895

Schaligrat je nejtěžším ze tří hřebenů vedoucích na Weisshorn. Se sestupem SZ hřebenem tvoří jeden z nejhezčích traverzů v Alpách vůbec. Jako východisko slouží bivak na sedle Schalijoch (3.786 m). Přístupové cesty k němu jsou 4:

1) z chaty Arpitetta ( AD , 2.5 km, 970 m, 4:00-5:00 hod.) se vydáme na východ přes morény a ledovec Weisshorn ke skalnímu žebru vlevo od spádnice sedla. Přelezeme jej (místo označené Pt 3283) a dostaneme se na sněhové pole nad séraky. Přejdeme jej doprava k dalšímu pásu skal, často pokrytých sněhem. Přelezeme je opět doprava a strmými sněhovými svahy se dostaneme na sedlo. Na trase hrozí padající kamení a je dobré ji absolvovat před tím, než svahy osvítí slunce.

2) z údolí z osady Randa ( PD+ , 7.5 km, 2.360 m, 7:00-8:00 hod.) se jedná sice o obtížnostně nejsnazší, ale zato dlouhou trasu s velkým převýšením. První část vede po značené stezce podobně jako na chatu Weisshorn až do místa zvaného Schatzplatte (2.402 m). Zde opustíme značku a vydáme se na západ do sedla mezi skalami Äschen a Stockji. Po hřebínku se dostaneme až na místo Pt 3225 a dále na ledovec Schali. Postupujeme ledovcem pod východními svahy Schalihornu a vyhýbajíce se trhlinám vystoupáme až na sedlo Schalijoch.

3) z chaty Weisshorn ( AD , 3 km, 870 m, 4:30-5:30 hod.) se vydáme podobně jako u Normálky k ledovci Schali. Zde pokračujeme na západ až do místa na skalním žebru Pt 3145. Přes ledovcové svahy dojdeme až k výraznému skalnímu hřebeni, spadající mu ze SV hřebene z kóty Pt 4178. Nastoupíme 50 m vlevo od sněhového jazyka a hřeben přelezeme až na další sněhové pole v 3.600 m. Podél svahů Schaligratu postupujeme až pod sedo Schalijoch a ještě před spádnicí nastoupíme do skal. Přes terasy a žlaby dolezeme na sedlo k bivaku. Tento přístup je využívaný málo.

4) z chaty Rothorn traverzem přes Schalihorn ( AD , 5.5 km, 1.050 m, 7:00-9:00 hod.) musíme počítat s celodenním lezením, ale zase se jedná o nejatraktivnější přístup. Z chaty se vydáme na SV přes ledovec Rothorn na sedlo Unteres Aschjoch (3.552 m). Z něj přelezeme vrcholek Oberes Aschhorn (3.669 m) a po ledovci Hohlicht pokračujeme na sever až k místu Pt 3418. Vysněženým hřebenem vystoupáme podél vrcholu Pt Nord de Moming na sedlo Hohlichtpass (3.974 m). Nejprve po sněhovém hřebeni a pak po snadných skalách vylezeme na vrchol Schalihornu (3.974 m). Následuje nejtěžší úsek přes severní vrchol Schalihornu k sedlu (trvá 3:00-3:30 hod.). Přelézání řady věží má obtížnost III a není vždy orientačně snadné.

Lezení na Schaligratu má obtížnost IV. Od bivaku se hranou hřebene dostaneme k první skupině hrotů a věžiček, kterou oblézáme z pravé strany. Další věže a věžičky přelézáme buď přímo nebo obcházíme opět zprava. Hřeben zaniká až na hraně velkého kuloáru do západní stěny. Za ním (těžší přechod po vršku) následuje horní část hřebene. Na ní přelézáme nebo zprava oblézáme dalších asi 6 věží až k vrcholu.

Hřebenem se dá i sestoupit a pak po noclehu v bivaku Schalijoch pokračovat přes Schalihorn k chatě Rothorn.

4. Younggrat Obtížnost:   D 
  Parametry: z chaty Arpitetta 1.740 m; 7:00-8:00 hod., sestup 5:30-6:30 hod.
  Prvovýstup: 7.9.1900

Tuto cestu se doporučuje lézt po delším období stabilního a suchého počasí. Ledová a sněhová pokrývka ji značně ztíží. Výhodou je snadný přístup od chaty Arpitetta. Přes morénu a ledovec Weisshorn se dostaneme až k patě hřebene v 3.557 m. Lezení na hřebeni má obtížnost IV, místy jsou zde kovové tyče na jištění. Grand Gendarme v horním úseku oblézáme zprava a dostaneme se až na vysněženou část severního hřebene. Po ní pokračujeme na vrchol.

Younggratem je možný i sestup, ale využívá se hlavně v nouzových případech např. při náhlé bouři na severním hřebeni. Kovové tyče využijeme ke slanění.


Všechny 4 trasy se dají spojit do Weisshornského kříže:
nahoru Schaligrat -> dolů Severní hřeben, traverz mezi chatami Tracuit -> Arpitetta
nahoru Younggrat -> dolů Východní hřeben a chata Weisshornhütte.

Jsou mezi námi jedinci, kteří to celé zvládnou za den, ale nemá cenu si plést hory s běžeckou dráhou.