Výstupy na Ťažký štít (2.500 m)
Mapa1. Vysoká od Štrbského plesa2. Vysoká z výstupu na Rysy3. Výstup ke Kohútiku je jištěn řetězy4. Na Lavici Vysoké5. Netriviální plotny na vrchol


1. Přes sedlo Váha a Kohútik Obtížnost:   II+ 

Ze Štrbského plesa na Popradské pleso a odtud zprvu po a pak po směrem na Rysy až do sedla Váha. Odtud doprava po hřebeni (respektive vpravo od něj) k Ťažkému štítu, až dokud nenarazíme na strmou neprostupnou stěnu. Doprava se táhnou dvě sutinové lávky, z nichž použijeme tu vrchní. Nepůjdeme až na její konec, ale ve zhruba 2/3 dojdeme ke strmě stoupajícímu komínu, viditelně zajištěnému řetězy. Jím vystoupíme do Štrbiny pod Kohútikom v JZ hřebení Ťažkého štítu (foto 3). Štrbina už je vidět ze sedla Váha a skalka u ní údajně připomíná sedící kočku.

Žlábkem sestoupíme asi 25 m na širokou lávku v jižním úbočí Vysoké, tzv. Lavicu (foto 4). Ta se táhne napříč masivem a po ní, mírně stoupajíce, dojdeme až ke spádnici vrcholu Ťažkého štítu. Zhruba v místě, kde narazíme na žlab ze Štrbiny pod Ťažkým štítom uhneme doleva na příkré úbočí Ťažkého štítu, pokryté balvany. Jím na vrchol.

Zatímco na Lavicu se dostaneme poměrně snadno, výstup z ní na Ťažký štít už ale lehký není. Jedná se o lezení ve stupni II, možná III UIAA. Je vhodné si proto přibalit lezečky. Musíme také počítat s tím, že stejnou trasou se slézá (pokud nemáme lano).

2. Zlomiskovou dolinou přes centrální žlab Vysoké Obtížnost:   II+ 

Na Lavicu Vysoké se dá dostat i ze Zlomiskovej doliny, viz. výstup na Vysokou. Obtížnost výstupu je ale i tady daná závěrečným skalním úsekem z Lavice.

Samotný Ťažký štít bývá cílem výstupu málokdy. Většinou se spojuje s výstupem na Vysokou či Dračí štít.