Výstupy na Ťažký štít (2500 m)


1. Z Lavice přes chatu Pod Rysmi a Kohútik

Obtížnost:  Těžká
Čas:
  10 hod. (ze Štrbského plesa a zpět)

Ze Štrbského plesa na Popradské pleso a odtud zprvu po a pak po směrem na Rysy až do sedla Váha. Odtud doprava po hřebeni (respektive vpravo od něj) k Ťažkému štítu, až dokud nenarazíme na strmou neprostupnou stěnu. Doprava se táhnou dvě sutinové lávky, z nichž použijeme tu vrchní. Nepůjdeme až na její konec, ale ve zhruba 2/3 dojdeme ke strmě stoupajícímu komínu, viditelně zajištěnému řetězy. Jím vystoupíme do Štrbiny pod Kohútikom v JZ hřebení Ťažkého štítu (foto 2). Štrbina už je vidět ze sedla Váha a skalka u ní údajně připomíná sedící kočku.

Žlábkem sestoupíme asi 25 m na širokou lávku v jižním úbočí Vysoké, tzv. Lavicu (foto 3). Ta se táhne napříč masivem a po ní, mírně stoupajíce, dojdeme až ke spádnici vrcholu Ťažkého štítu. Zhruba v místě, kde narazíme na žlab ze Štrbiny pod Ťažkým štítom uhneme doleva na příkré úbočí Ťažkého štítu, pokryté balvany. Jím na vrchol.

Zatímco na Lavicu se dostaneme poměrně snadno, výstup z ní na Ťažký štít už ale lehký není. Jedná se o lezení ve stupni II, možná III UIAA. Je vhodné si proto přibalit lezečky. Musíme také počítat s tím, že stejnou trasou se slézá (pokud nemáme lano).

Samotný Ťažký štít bývá cílem výstupu málokdy. Většinou se spojuje s výstupem na Vysokou či Dračí štít.
1. Vysoká od Štrbského plesa2. Vysoká z výstupu na Rysy3. Na Lavici Vysoké4. Netriviální plotny na vrchol