Hrebeň Končisté (III)
Mapa
Hřeben Končisté vede ze severu od sedla Pod Drúkom k hlavnímu vrcholu na jihu. Jako na dlani jej můžeme vidět z Gerlachu nebo z opačné strany z Vysokej. Je klasickým tatranským hřebenem posetým skalními věžemi a tenkými sedélky. Od severu jsou to:
Veža nad Ľadovým plesom 2417 m
Ihly nad Ľadovým plesom
Kahulská vežička
Severná veža Končistej
Končistá sever

Nejvyšším vrcholem je překvapivě Končistá, která už překračuje velehorskou hranici a je 7. nejvyšší horou Tater.
1. Hřeben Končisté z Batizovské doliny   V2. Hřeben Končisté od Dračího hřebene   SZ


Hřeben obsahuje exponované a nepříliš intuitivní pasáže obtížnosti až III. První letní přechod je z r. 1908 a zimní z r. 1953. Leze se (pokud je nám známo) pouze od severu na jih. Popis najdeme i na tatry.nfo.sk. Únikové možnosti nejsou valné, západní svahy sice protíná schůdná Lávka Končistej, ale sestup k ní vede hodně strmými žlaby.

I pro sólo přechod je potřeba lano a sedák, jsou tu 2 slanění, která by se oblézala těžko. Slaňáky jsou klasické tatranské, několik trouchnivých smyc obhozených o šutr. Dále jsou vhodné lezečky, dodají v těžších exponovaných pasážích jistoty. A pak přilba. Podle slovenských zdrojů trvá přechod hřebene 6-8 hodin. Sólo přechod tak 4:30, nic neurychlí postup tak, jako absence jištění. Některé věžičky se dají obejít, ty klíčové ale ne.

Přístup na sedlo Pod Drúkom je možný z obou stran, z Batizovské i Zlomiskové doliny. Obě varianty jsou dlouhé (cca 4 hod.) a nepříjemné s lehčím lezením (I). První vede z Vyšných Hágov nejprve po pěkným krpálem k Batizovskému plesu. Obejdeme ho zleva a napojíme se na vyšlapanou sestupovku z Gerlachu. Tu po čase opustíme doleva za spolupráce občasných mužiků. Pokračujeme dále Batizovskou dolinou pod Kostolíkom přes šutroviska až pod žlab vedoucí do sedla Pod Drúkom. Ten je sice strmý a částečně suťoviskvý, ale jsou v Tatrách horší. Počátkem léta bývá často vysněžený.

Druhá varianta vede ze Štrbského plesa na Popradské a odtud Zlomiskovou dolinou až k Ľadovému plesu. Pak přes šutroviska pod Popradský Ľadový štít a odtud po lávce na sedlo Pod Drúkom viz. zde.

Je možné přespat i na chatách (Popradské pleso, Slizák) a tím přístup zkrátit.
3. Žlab na sedlo Pod Drúkom z Batizovskej doliny


Drúk

Dá se lézt po hřebeni nebo úsek obejít doprava po lávkách až za Drúk na Štrbinu nad Drúkom. Na jeho vrcholek je možno vylézt i při obchvatu.
4. Žlab na sedlo Pod Drúkom z Batizovskej doliny


Veža nad Ľadovým plesom

Ze Štrbiny nad Drúkom můžeme vylézt na vrchol po hřebeni (II-III). Snazší možností je vežu obejít zleva. Ze Štrbiny sestoupíme 10 m žlábkem a potom pokračujeme po travnato-šutrovitých lávkách až do Štrbiny nad Ľadovým plesom.
5. Lávky na východní straně Veže nad Ľadovým plesom


Ihly nad Ľadovým plesom

Ihly můžeme opět buď přelézt (II-III) nebo obkolesit po šutrovitých stupních tentokrát doprava na západní straně.
6. Ihly nad Ľadovým plesom od Malej Končistej


Malá Končistá

Tady terén tuhne a není od věci nasadit lezečky. Žlábkem vlevo nahoru a pod špatně lezitelnými balvany traverzem doleva přes exponovanou lávku. Za ní nepokračujeme rovně, ale vylezeme žlábkem doprava zpět na hřeben. Poté po jeho pravé straně přes balvany na úzkou vrcholovou pasáž. Přes ni na severní vrchol Malej Končistej.

Oba vrcholy spojuje skoro vodorovný, ale o to exponovanější skalní kůň. Přímo přes něj až po kamenný zobák. Hned pod ním vlevo je lišta, s jejíž pomocí přetraverzujeme až za zobák. Pak doprava oblezeme vystouplé balvany na jižní vrchol.

Z něj následuje krátké slanění z hladkého balvanu. Pak doprava a po několika metrech na hřebeni se dostaneme nad 15 metrovou plotnu. Z ní slaníme, teď už daleko méně pohodlně. Čím delší lano, tím lépe, minimum je oněch 30 m. I terén pod slaněním je totiž dost strmý. Slezeme ještě dalších asi 15 m a pak traverzem pod sedlem Kahulská štrbina přelezeme pod Kahulskú vežičku.
7. Malá Končistá od Ihiel nad Ľadovým plesom8. Detail výlezu ze Štrbiny pod Malou Končistou9. Dolez na severní vrchol10. Skalní kůň mezi vrcholy Malé Končisté11. Severní vrchol z jižního12. Krátké slanění z balvanu na jižním vrcholu13. Tatranský slaňák v detailu14. Malá Končistá jih od Kahulskej vežičky. Z ní se slaňuje 15-25 m.


Kahulská vežička + Prostredná Končistá

Na Kahulskou věžičku je možné vylézt zleva, východními svahy. Pokud vrcholek není prioritou, pokračujeme po nepříjemných travnatých lávkách do Vyšnej Kahulskej štrbiny pod Prostrednú Končistú. Skály, až do této chvíle kompaktní, se tady stávají lámavými. Sedlo přelezeme na opačnou západní stranu. Kameny se tu skutečně hodně hýbou. Kousek sestoupíme a odtud skalami napravo od hřebene vylezeme k vrcholu Prostrednej Končistej.

Na vrcholovém hřebeni narazíme na vystouplý balvan. Je vysoký a špatně lezitelný. Sestoupíme 3 metry zpět a oblezeme jej zprava po plotnách. Je to nepříjemné místo, i tady se lezečky hodí.

Odtud pokračujeme dále po hřebeni a pak po jeho pravé straně do Rinčovej štrbiny pod Štôlskou vežou.
15. Prostredná Končistá od Štôlskej veže


Štôlska veža

Z Rinčovej štrbiny lezeme přímo po hřebeni. Terén je sice strmý, ale dobře členitý s vícero chyty a stupy. Dále výstup probíhá napravo od hřebene až na vrchol.

Sestupujeme vhloubením napravo od hřebene. Jím dolezeme až pod Štôlskú štrbinu.
16. Hřeben z Rinčovej štrbiny na Štôlsku vežu17. Štôlska veža od Prostrednej Končistej. Lezeme po svahu napravo od hřebene.18. Sestup z Prostrednej Končistej a Štôlskej veže probíhá napravo od hřebene (ve směru výstupu)


Severná veža Končistej

Traverzujeme po lávce doprava za obzor a výstup dokončíme po západních svazích. Terén už je tu lehčí (I).
19. Severná veža Končistej od Štôlskej veže20. Terén pod vrcholem Severnej veži Končistej


Končistá sever + jih

Tyto pasáže jsou už za odměnu (I). Západními svahy napravo od hřebene dolezeme na severní vrchol a z něj pak traverzem opět doprava západními svahy ke křížku na hlavní jižní vrchol.

Zde nás čeká poslední lezecký výkon - výstup na koňskou hlavu neboli Nákovu. Jsou to asi 3 kroky za III, lezečky netřeba. Nahoře je i malý pozůstalý nýtek. A z něj visí 2 smyce (2018), takže po nich může vyručkovat nahoru i laik.
21. Severní vrchol Končistej od Severnej veže22. Jižní (hlavní) vrchol Končistej ze severního vrcholu23. Nákova na vrcholu Končistej


Sestupujeme jižním hřebenem. Z vrcholu nejprve žlábkem vpravo, pak doleva za obzor (mužik). Dále sledujíce hřeben a občasné mužiky dorazíme šutrovito-travnatým terénem až na magistrálu.

Další možností je sestoupit protivnými suťovisky do Lúčneho sedla a odtud na magistrálu.


Nejobtížnější je přelez Malej Končistej plus horní pasáž Prostrednej Končistej. Celý sólopřechod od auta k autu ve Vyšných Hágoch trval 11:15 hod. (sedlo Pod Drúkom 4:00 - hřeben 4:30 - sestup 2:45). Bez atletických výkonů, ale s přestávkami pouze na jídlo, pití a vydýchání.