Satan  2.421 m

Hora s nejpoetičtějším tatranským jménem je nejvyšším vrcholkem Satanského masivu mezi Mlynickou a Mengusovskou dolinou. Ke svému názvu podle legendy přišla už před staletími. Tehdy byly její svahy oblíbeným cílem hledačů pokladů. Na jejich hamižné palice neustále a po právu padaly kusy zvětrávajících skal, čímž si údajně pán všeho pekla snažil ohlídat, co jeho jest. Navíc dvojvrchol štítu mírně připomíná čertí rohy. Další pověst praví, že se na vrcholu o svatojánské noci scházejí čerti.

Buď jak buď, název hory přetrval dodnes. Satan má dokonce k dispozici celou pekelnou suitu - ze severu k němu přiléhá Čertův hrb, Pekelník a Diablovina. Ještě zmiňme, že temné mocnosti si svoje poklady hlídaly opravdu důsledně, Tatry nikdy nebyly úrodným zlatokopeckým nalezištěm.

Oba Satanovy vrcholy jsou prakticky stejně vysoké. Z Mlynické doliny jsou poměrně snadno dostupné, avšak značená trasa na ně nevede. Návštěva vrcholů bývá často spojována s přechodem Satanské hřebenovky. Pro lezce je atraktivní Satanova galerie, kolmý skalní masiv v dolní části na straně Mengusovskej doliny. Celkově je Satan známý velkou lámavostí a zvětralostí skal, výstupy na něj se konají spíš v zimě.

Úbočí Satana jsou charakteristické hlubokými lavinovými rýhami (foto 2).

První doložený výstup dvou Poláků pochází zhruba z roku 1880. Trasa vedla ze Satanova sedla na severu a dvojice potom pokračovala až na Patrii. Nicméně je téměř jisté, že už dávno před nimi navštívili vrchol zlatokopové ba možná i turisté.


Prvovýstupy:
okolo 1880 (letní) -  Jan Gwalbert Pawlikowski, Maciej Sieczka
12.2.1906 (zimní) -  Ernst Dubke, Johann Breuer junior, Johann Franz senior
Prominence: 182 m Key col: Štrbské sedlo Parent: Hrubý vrch
Izolace: 2,0 km Parent: Hrubý vrch
GPS: 49°09'50''N   20°03'13''E
polsky: Szatan německy: Satan maďarsky: Sátán

Masiv Satana je rozervaný a špičatý jako samo peklo. Nemá výrazný vrchol, jedná se spíše o dlouhou zubatou hradbu. Takových je ovšem v Tatrách povícero, např. Končistá (foto 7) nebo Soliska (foto 9). A tak je Satan k rozpoznání spíše podle drobných nuancí jako je Pekelník a Diablovina nebo od severu Satanův růžek (foto 3).
1. Satan od Veľkého Hincova plesa   S2. Satan z Predného Soliska   JZ3. Satan z Mlynickej doliny   SZ4. Satan od Batizovcov   JV5. Satan z Prednej Bašty   J6. Satan od Diabloviny   S X 
7. Satan
8. Končistá
 X 
9. Satan
10. Soliska
Spřízněné štíty