Spálený vrch  1.313 m
Masiv: Keprnický Povrch: 2,8 km2 Ø sklon: 17°
Prominence: 16 m Key col: sedlo k Vozkovi Parent: Vozka
Izolace: 0,5 km Parent: Vozka Povodí: Morava
GPS: 50°8'38''N   17°6'40''E

Spálený vrch by mohl být považovaný za jižní předvrchol Vozky. Odděluje údolí Hučivé Desné od údolí Poniklého potoka. Údajně se o něm uvažovalo jako o kopci, na kterém by měla stát další přečerpávací elektrárna podobně jako na Dlouhých stráních. Ale to jsme v oblasti sci-fi.

Německý název zní Brand čili Spálený. Na vrcholu se nachází prořídlý les zarostlý borůvčím. I východní svahy působí zdecimovaně, jsou na nich ještě patrná suťoviska ze sesuvů půdy po obrovské průtrži mračen v r. 1921.

Na Spálený vrch nevede značená cesta, nejlepší přístup je po zpevněných cestách z Koutů.Mapy.cz1. Spálený vrch z Červené hory2. Vozka a Spálený vrch od Polomu3. Spálený vrch od Klínové hory4. Klínová hora a Spálený vrch ze západních svahů Červené hory5. Spálený vrch od Klínové hory6. Spálený vrch z Vřesové studánky
Spřízněné vrcholy