Velký Máj  1.385 m
Masiv: Pradědský Povrch: 5,6 km2 Ø sklon: 12°
Prominence: 18 m Key col: sedlo s Vysokou holí Parent: Vysoká hole
Izolace: 0,9 km Parent: Vysoká hole Povodí: Morava, Odra
GPS: 50°2'46''N   17°12'37''E

Na hřebeni z Vysoké hole na Ztracené kameny se nachází 4 nevýrazné obliny - Velký Máj, Jelení hřbet, Břidličná hora a Pecny. Každá z nich má kupodivu status samostatného vrcholu. Velký Máj je z nich nejvyšší, ale s nejmenší Prominencí - pouhých 18 m. Jeho jižní svahy spadají do strmého Malého Kotle, kde pramení i Kotelný potok, který se později vlévá do říčky Moravice. Severní svahy zase ústí do Medvědího dolu, kde pramení Divoká Desná, sloužící jako hlavní zdroj vody pro přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně.

Přes Velký Máj vede jesenická magistrála. Úplný vrchol se nachází asi 200 m severně od cesty, je na něm geodetická tyč. V okolí najdeme i rašeliniště. Kromě Velkého existuje i Malý Máj, což je vyvýšenina asi 3,5 km vzdušnou čarou východně od hlavního vrcholu.

Travnaté plošiny na hřebeni dřív poskytovaly vhodnou potravu pro ovce, v sedle Nad Malým kotlem stával i ovčín. Ale to už málokdo pamatuje, postaven byl v r. 1774 a o 5 let později vyhořel. Německý název kopce zní Großer Maiberg nebo prostě jen Mai Berg, což odpovídá češtině.

Asi 400 m severně od sedla Nad Malým kotlem po je na skalce umístěna pamětní deska Franze Kleina III. Připevnili ji sem v r. 1937 lesníci za jeho zásluhy o obnovu lesů v Jeseníkách. Příběh Kleinů připomíná americkou pohádku. Kolem r. 1800 se v Kociánově u Loučné nad Desnou v rodině chalupníka narodilo 6 bratrů. Dostali jen základní vzdělání ve venkovské škole a přesto se vypracovali na jednu z nejúspěšnějších podnikatelských rodin v Rakousku - Uhersku. Budovali železnice, silnice i vodní stavby. V období 1837 - 1877 postavili téměř 3.700 km železničních tratí na území celé monarchie a to včetně obtížných horských úseků např. přes průsmyk Semmering. Z rodné vísky se postupně přesunuli do honosných paláců v Brně, Praze a Vídni.

V r. 1844 koupili od hrabat Mitrovských panství Vízmberk (dnes Loučná nad Desnou), tedy oblast, odkud pocházeli. Získali tím i cennou surovinovou základnu pro stavbu železnic. Z řady jejich dětí pokračoval v podnikání jen Franz Klein II., který v r. 1865 založil pod Velkým Májem nejznámější loveckou chatu v Jeseníkách - Franzens Jagdhaus, dnes známou jako Františkova myslivna. A jeho syn (1825 - 1882) má dnes poblíž zmíněnou pamětní desku. Ostatní potomci se spíš věnovali rozhazování rodinného majetku ve městech, což mělo za důsledek úpadek kleinovských firem na konci 19. století.Mapy.cz1. Reliéf hřebene ze Spáleného vrchu2. Velký Máj z vyhlídky pod Homolí3. Velký Máj ze sedla Nad Malým kotlem4. Velký Máj od Kamzičníku (Vysoké hole)5. Velký Máj z Jeleního hřbetu6. Velký Máj od Františkovy myslivny7. Geodetický bod na vrcholu8. Reliéf hřebene od Slezské Harty9. Pamětní deska Franze Kleina III. pod Velkým Májem10. Františkova myslivna
Spřízněné vrcholy