K2   8.611 m

Země: Pákistán, Čína Prominence: 4.020 m Výstupy: 306
Výška: 8.611 m Isolation: 1 315,6 km Mrtví: 80
GPS: 35°52'54''N   76°30'46''E Parent: Mount Everest Fatality rate: 26.1% (2010)

K2 leží na hranicích Pákistánu a Číny a bývá nazývána Horou hor. Sice je 'až' druhá nejvyšší, ale je považována za nejtěžší vrchol na světě a zároveň za nejhezčí osmitisícovku. Její pyramidovitý tvar skutečně nemá konkurenci. Z fotogenického vrcholu spadá 7 hřebenů a tudíž i 7 stěn. K2 je tedy horu hodně členitou se spoustou výstupových možností.

Systematičtější průzkumy Himálaje začaly až po r. 1800, kdy Britové postupně kolonizovali Indii. Po sérii knih a článků britských badatelů se Indická geografická společnost (Survey of India) pustila do triangulačních měření význačných himálajských vrcholů. S vymýšlením názvů se zeměpisci nepárali, většinou je označili písmenem a číslem. A K2 se nám jako jedna z mála dochovala dodnes. K znamenalo pohoří Karákoram a 2 pořadové číslo, nikoliv druhou nejvyšší horu. K1 byl tehdy Mašerbrum, K3 Broad Peak, K4 Gašerbrum II a K5 Gašerbrum I. K2 je nejznámějším, avšak nikoliv jediným názvem. Používá se i Čhogori, což složili západní cestovatelé z místních slov čhogo (velký) a ri (hora). Čínská varianta zní Qogir.

K2 zaznamenala několik pokusů o vylezení už před 2. Světovou válkou a horolezci se o ni snažili skutečně urputně. Těmi prvními nakonec byli Italové Achille Compagnoni a Lino Lacedelli v r. 1954. Pak trvalo 23 let, než další úspěch zaznamenalo v r. 1977 sedm členů japonské výpravy. Dnes vede na vrchol 10 cest a skoro všechny mají pouze jeden průstup. Většina horolezců leze Normálkou Abruzziho žebrem. Pod vrcholem musí všichni projít slavným Bottleneckem, místem pod obřím sérakem, kde nikdo neví, kdy se ohromné masy ledu utrhnou a semelou vše pod nimi.

K2 má spolu s Annapurnou nejvyšší Fatality rate (koeficient úmrtnosti, poměr úmrtí a úspěšných výstupů), kolem 25%. V r. 1986 na jejích svazích zahynulo 13 lidí, v r. 2008 11.

K2 byla poslední osmitisícovkou nezdolanou v zimě. První dva pokusy zaznamanali experti na zimu Poláci (1987 a 2002), následovaly další 3 expedice, ale bez úspěchu. Až v lednu 2021 slavili úspěch Nepálci.

1. K2 z jihu z ledovce Godwin-Austen2. JZ stěna3. Západní stěna4. K2 ze severu5. Východní stěna6. Letecký pohled s dominantou K27. Slavný Bottleneck pod ohromným sérakem, nejnebezpečnější místo na Normálce
Spřízněné štíty