Kolový štít  2.418 m

Neprávem opomíjený velikán Kolový štít tvoří závěr Malé Zmrzlé doliny. Leží na Hlavním tatranském hřebeni.

Název převzal od nedalekého plesa, které díky jeho kruhovému tvaru nazval už David Frölich v r. 1644 Kolovým. Od té doby ovšem uplynulo hodně vody a pleso díky sesouvajícím se okolním skalám změnilo svůj tvar na nepravidelnou šišku. Název mu, jakožto i štítu, však zůstal.

Prvovýstup pochází už z r. 1804. Vykonal jej polský geolog Stanisław Staszic se dvěma lovci. Trasa vedla ze západu z Čiernej Javorovej doliny, čili trasou, která je dnes využívána spíše zřídka. Všichni poté sestoupili Malou Zmrzlou dolinou k Zelenému plesu.

Vrchol není turisticky přístupný, přesto zmíněná trasa od Zeleného plesa přes Malú Zmrzlú dolinu patří k nejhezčím v Tatrách. Horolezecky zajímavá je JV stěna se třemi pilíři ukončenými skalními věžemi - Ľavou, Prostrednou a Pravou.


Prvovýstupy:
1804 (letní) -  Stanisław Staszic se dvěma lovci. Avšak již v 18. stol. byl štít lovci navštěvován.
25.3.1912 (zimní) -  Gyula Hefty, István Laufer
Prominence: 161 m Key col: Čierne sedlo Parent: Čierny štít
GPS: 49°12'39''N   20°11'56''E
polsky: Kołowy Szczyt německy: Rotseespitze maďarsky: Vörös-tavi-csúcs

Koláč má zašpičatělý pyramidovitý tvar. Z většiny úhlů jej lze spatřit společně s jeho menším a populárnějším (jelikož turisticky přístupným) bratříčkem Jahňacím štítem.

Nejčastěji se s pohledem na Kolový štít setkáme od chaty pri Zelenom plese (foto 7), kde je však částečně zakrytý Jastrabiou vežou.

1. Kolový štít z Kežmarského štítu   J2. Kolový a Jahňací štít od Pyšného štítu   J3. Bráškové Kolový a Jahňací štít ze Široké   Z4. Kolový a Jahňací štít z Belianských Tater   SZ5. Kolový štít ze Snehového štítu   JV6. Kolový štít a Zmrzlá veža z Belasej veže   SV7. Kolový štít od chaty pri Zelenom plese (Brnčálky)   V
Spřízněné štíty