Široká veža  2.461 m

Široká veža je podsaditý štít v Hlavním tatranském hřebeni. Nachází se mezi dvěma turisticky přístupnými sedly - Priečnym a Sedielkom . Vrchol ale turistům přístupný není.

Je uzlovým štítem, vedou z ní hřebeny k Ľadovým štítům, Prostrednému hrotu a Javorovým štítům. Její stěna, spadající do Veľkej Studenej doliny, má 200 m a slouží jako častý cíl horolezců. Je zde více než 10 cest i těžších obtížností. Méně vyhledávaná je V stěna na straně Malej Studenej doliny, ale i zde se nachází 8 převážně lehčích cest.


Prvovýstupy:
22.7.1896 (letní) -  József Déry a vůdce Johann Hunsdorfer st.
15.4.1911 (zimní) -  Lajos Rokfalusy, Tibold Kregczyegy, Zoltán Votisky
Prominence: 86 m Key col: Sedielko Parent: Malý Ľadový štít
GPS: 49°11'24''N   20°10'56''E
polsky: Mały Lodowy Szczyt německy: Roter Turm, Breiter Turm maďarsky: Vörös-torony, Széles-torony

Široká má přesně zvolené jméno. Je rozložitým bačíkem, v Himalájích se něco podobného jmenuje Broad Peak. Sama o sobě je identifikovatelná poměrně špatně, poznáme ji spíše podle sousedních Ľadových štítů.
1. Široká veža z Prostredného hrotu   JV2. Široká veža od Streleckých plies   JZ3. Široká veža ze Slavkovského štítu   J4. Široká veža z Dolinky pod Sedielkom   V5. Široká veža z výstupu na Malý Ľadový štít   S6. Široká veža ze Široké (což není zaleka totéž)   SZ7. Široká veža z Ostrého štítu   Z
Spřízněné štíty