require_once("src/Utils.php"); connectDb(); $ID_VRCHOL = 74; require_once("src/AlpyVrcholyData.php"); getAlpyVrcholyData(); echo "" . $VRCHOL . "\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; header("Pragma: No-cache"); header("Cache-Control: No-cache, Must-revalidate"); header("Expires: ".GMDate("D, d M Y H:i:s")." GMT"); require("src/Menu.php"); require("Statistika/StatistikaPage.php"); ?>
    m

Dva Fišeráky jsou spolu se svým trojčetem Gross Grünhornem nejméně známými čtyřtisícovkami Bernských Alp. Všechny mají dlouhé názvy, jsou samostatnými vrcholy s Prominencí nad 100 m, ale výškou přesahují 4000 m jen o fous. Fiescherhorny tvoří masiv zvaný Fiescherhörner. Jsou obklopeny ledovci a jejich okolí působí spíše arkticky než alpsky.

Hinťas je z trojčat nejnižší. Jeho vrchol leží vzdušnou čarou 800 m od svého Gross brášky, ale kritéria samostatného vrcholu splňuje, byť o fous - jeho Prominence je 102 m. Prvovýstup, alespoň ten oficiální, je datován až do r. 1885. To je ale způsobeno spíš skutečností, že vrchol prostě nikoho nezajímal. Výstup na něj totiž není nijak zvlášť komplikovaný a většinou se spojuje i s výstupem na vyššího souseda. Pokud ovšem vezmeme v potaz neexistenci většiny chat a železnice na Jungfraujoch v 19. století, pak takový výšlap dostává úplně jiné kontury.

Mezi populární severní stěny v Alpách patří Fiescherwand, spadající z Gross Fiescherhornu. Její přímý průstup se podařil až v roce 1930. Kromě dvou čtyřtisícových Fišeráků existuje ještě další - Klein Fiescherhorn, zvaný též Ochs (3895 m). Leží východně od obou a je dobře patrný právě ze severní stěny.